Ik hoor en ik vergeet

Ik zie en ik onthoud

Ik doe en ik begrijp

Confucius

 

De aanpak van WakeUp-YourMind onderscheidt zich op een aantal punten met haar producten en dienstverlening:

 

Doel van de workshops en trainingen is het op gang brengen van de ideeënstroom om daarmee de Innovatiekracht te vergroten.

 

Bij iedere opdracht wordt met de specifieke wensen van de klant rekening gehouden. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om het oplossen van een hardnekkig probleem, of om het ontwikkelen van een nieuw concept voor een product of dienst.

 

De bedoeling van iedere training is dat deelnemers handvatten meekrijgen, waarmee zij zelf in hun eigen werksituatie mee aan de slag kunnen.

 

Bij de opzet van de trainingen wordt veelvuldig gebruik gemaakt van passende werkvormen. Deze scheppen de randvoorwaarden om deelnemers meer ruimte te geven voor hun eigen inbreng. Hierdoor worden deelnemers gestimuleerd om actief mee te doen en hun creativiteit aan te spreken.

 

Zowel op individueel als op organisatorisch niveau kunnen verschillende krachtige creatieve technieken en concepten worden ingezet. Deze maken inzichtelijk hoe de ideeënstroom op gang wordt gebracht, en op welke wijze deze kan worden gekanaliseerd.

 

Tenslotte heeft WakeUp-YourMind zich bij de opzet van haar trainingen laten inspireren door verschillende 'creativiteitsgoeroes', waardoor iedere training erg afwisselend van karakter is.