'Kom uit die tunnel!'

tunnel

 

Tunnelvisie ligt overal op de loer. Een dergelijke manier van kijken beperkt ons blikveld. Hierdoor worden verschillende mogelijkheden uitgesloten. Daarbij spelen onze werkervaring, de functie die we uitoefenen, en de sector waarin we werken een grote rol. Een manier om hier iets aan te doen is het stellen van de juiste vragen.


Een Europese luchthaven worstelt al jaren met een groot probleem: vogels. Met name roofvogels vormen een gevaar voor de veiligheid. Om de vogels weg te houden van de start- en landingsbanen zijn verschillende maatregelen genomen. Er zijn vogelwachters aangesteld, die continue in de weer zijn om de beesten te verjagen. Maar ondanks de inzet van speciale honden en laserapparatuur zijn er op jaarbasis zo'n 45 vogelaanvaringen.


Maar het grootste probleem zijn niet de vogels, maar de luchthaven zelf. Daar ging men uit van de volgende probleemstelling: hoe kunnen we zoveel mogelijk vogels verjagen? Uiteindelijk zag men in dat er onorthodoxe maatregelen nodig waren. Daarom werd een buitenstaander ingehuurd. Deze keek met een frisse blik naar de zaak en vroeg zich het volgende af: hoe kunnen we er voor zorgen dat de roofvogels niet meer aan voedsel kunnen komen? Die vraag was een geweldige 'blikopener'.

 

Het antwoord op de vraag bleek even simpel als doeltreffend: het aanbrengen van een bepaalde combinatie van planten en kruiden rond de airstrips. Door de stank die deze wisten te verspreiden, werden ratten en muizen massaal hun holletje uitgedreven. Samen met de roofvogels moesten ze toen op zoek naar een ander woongebied!