Don't jump to conclusions!

 

kikker

In het dagelijks leven zijn we snel geneigd om conclusies te trekken. Als het bij de koffieautomaat over politiek gaat staan we direct met onze mening klaar. En sollicitanten worden al snel beoordeeld op basis van de eerste indruk. Vaak is een oordeel snel geveld en komen de argumenten pas daarna.

 

Voor de meeste werkzaamheden is dit acceptabel en in sommige gevallen heeft het zelfs de voorkeur. We willen efficiënt te werk gaan en zo snel mogelijk antwoord op onze vragen hebben. Maar als we onze creativiteit willen stimuleren zullen we geduld moeten opbrengen en bereid zijn onze vooronderstellingen ter discussie te stellen.

 

In zijn boek 'Ons Feilbare Denken' toont de bekende psycholoog Daniel Kahneman aan hoe snel we onze conclusies trekken. Het volgende voorbeeld illustreert dit goed:

 

Een honkbalknuppel met bal kost in de winkel $ 1,10.

De knuppel kost één dollar meer dan de bal.

Hoe duur is de bal?

 

Tijdens een onderzoek op Amerikaanse universiteiten werd dit raadsel duizenden keren beantwoord. Zonder tijdsdruk. Ruim 80% van de respondenten kwam al snel tot de conclusie dat het antwoord tien dollarcent moest zijn. Hetgeen dus fout is. Het juiste antwoord is vijf dollarcent.

 

Ook andere experimenten door Kahneman tonen aan dat we in menig opzicht veel te veel geloof hechten aan onze intuïtie. We zijn weinig bereid tot cognitieve inspanning en willen snel tot een antwoord komen.

 

Belangrijke leerpunten uit dit experiment voor hardnekkige problemen:

 

  • Houd je vooronderstellingen goed tegen het licht.
  • Probeer het probleem vanuit verschillende perspectieven te benaderen.
  • Neem vooral de tijd. Creativiteit heeft een incubatieperiode nodig.
  • Zet je probleem in de week en zet je onderbewuste aan het werk.
  • Innovatie blijft vooral een kwestie van goed kunnen kauwen en herkauwen op vraagstukken.