'Geef me een hefboom die lang genoeg is en ik kan met één hand de hele wereld in beweging brengen'  

  

We zijn allemaal bekend met het principe van de fysieke hefboom en de meeste van ons kennen deze uit hun directe omgeving. De koevoet en de krik zijn voor ons bekende werktuigen die van de hefboomwerking gebruik maken. Maar de hefboomwerking heeft met de opkomst van het systeemdenken nog een andere betekenis gekregen. En die betekenis kan van cruciaal belang zijn voor de innovatie.

 

In zijn boek ‘De vijfde discipline' geeft de bekende wetenschapper Peter Senge een prachtig voorbeeld van de nieuwe betekenis die dit begrip tegenwoordig heeft. Een schitterende metafoor voor hefboomwerking is de uitvinding van het trimblad. Het is een klein ‘roer op een roer' van een schip, waardoor zelfs de grootste mammoettanker goed te besturen is. De functie van het miniroer is om het grote roer makkelijker te laten draaien, waardoor het tegenwoordig een peulenschilletje is om een tanker van 350.000 ton van koers te laten veranderen.

 

‘Trimblad op roer schip' (gele vlak)                      

trimblad 

En dat het trimblad zo'n prachtige metafoor voor de hefboomwerking maakt, is niet alleen dat het bijzonder effectief is, maar dat het ook slechts een kleine ingreep vergt. Een dergelijke vorm van beeldspraak zet ons aan tot denken over de manier waarop we met kleine veranderingen grote resultaten tot stand kunnen brengen.