Challenge all your assumptions!

 

Bekijk het onderstaande plaatje van de Londense underground goed. Welke van de twee rode lijnen is langer? De voorste of de achterste? Op het eerste gezicht veronderstellen we dat de voorste lijn veel korter is dan de achterste. Maar wie beide lijnen met een liniaal opmeet komt tot een geheel andere conclusie!

 

tube

Dagelijks maken we veelvuldig gebruik van aannames. Zowel thuis als op ons werk. We staan er eigenlijk nooit zo bij stil, en het maakt ons leven er een stuk makkelijker op. Tegelijkertijd kunnen ze ons behoorlijk in de weg zitten. Zeker als je op zoek bent naar nieuwe inzichten. Dan moet je ze flink ter discussie stellen!

 

Zo wordt er bijvoorbeeld al heel lang verondersteld, dat gladde objecten minder luchtweerstand oproepen. En bijna niemand twijfelt daar nog aan. Maar door de ontwikkeling van een nieuwe golfbal, komt deze aanname toch in een ander daglicht te staan. Wie tegenwoordig een balletje op de golfbaan slaat, kan met dezelfde slagkracht twee keer zo ver slaan. Dat komt omdat het balletje tegenwoordig met zo'n 400 zeshoekige putjes (dimples) is uitgerust, waardoor het onderweg veel minder wordt afgeremd, en veel verder door de wind wordt gedragen.

 

In Duitsland heeft men daarom de nodige proeven gedaan met een schaalmodel van een trein, die ook uitgerust is met de nodige dimples. Het proefmodel laat in de windtunnel verrassende resultaten zien. Zo neemt de luchtweerstand van het gedeukte schaalmodel met maar liefst 16 procent af, ten opzichte van het traditionele model. Bovendien is het gedeukte model ook veel minder zijwindgevoelig. Proeven met gedeukte scheepsmodellen zijn ook veel belovend. Die blijken 17 procent minder weerstand te ondervinden tijdens het varen!