'De toegevoegde waarde vergroten door zaken te verwijderen'

 

Waarom nog bepaalde zaken handhaven, als je ze veel beter kunt verwijderen? Dat voorkomt vaak de nodige verspilling van tijd en energie. Neem nou e-mail. Vaak wordt een flink deel van onze tijd in beslag genomen door mail. Dat geldt met name voor het management. En deze vorm van communicatie is lang niet altijd effectief. Verre van dat!

 

Verwijderen

 

Bij een Nederlands adviesbureau loopt het op dat gebied de spuigaten uit. Het mailverkeer gaat een eigen leven leiden. Het gevolg is dat de directie haast niet meer achter zijn scherm vandaan komt. Het grootste deel van de tijd is men bezig om vragen van het personeel te beantwoorden. De elektronische post ondermijnt de dagelijkse gang van zaken. Van enig overleg is alleen nog sprake bij de koffieautomaat. 

 

Op een gegeven moment is de maat vol. Er wordt een resoluut besluit door het management genomen. Het interne mail verkeer wordt afgeschaft. In plaats daarvan communiceren werknemers voortaan via de telefoon met elkaar, of lopen ze gewoon naar elkaar toe. Zaken die iedereen aangaan, worden voortaan op de agenda van de wekelijkse teamvergadering gezet.

 

Een dergelijke aanpak leidt tot veel minder frustratie, en voorkomt de nodige verspilling van tijd en energie. Daarnaast levert het meteen het nodige rendement op. Want al die elektronische post kost de baas al gauw zo'n 6.000 tot 13.000 euro per werknemer per jaar. Tel uit je winst!

 

Hou ook veel meer over onder aan de streep. Doe je mail de deur uit!