Blikwisseling

 

Onderga een blikwisseling:

Kijk goed scheel naar het bovenstaande plaatje. Hou de ogen een tijdje in lijn met de foto. Op een bepaald ogenblik ziet u drie foto's verschijnen!


De consultant en auteur Bart Stofberg, benadrukt in zijn boek* het belang van blikwisselingen. Stofberg is als organisatieveranderaar vooral actief in de IT-sector. Zijn voornaamste taak is om klanten te ondersteunen bij het oplossen van problemen.


Eigenlijk is het de taak van iedere consultant, om bij de opdrachtgever een blikwisseling teweeg te brengen, aldus Stofberg. Door veelvuldig van perspectief te wisselen komen oplossingen in zicht, die anders achterwege zouden blijven. Het gaat er steeds om dat klanten op een andere manier tegen ongewenste situaties leren aankijken.


Heeft u ook meer behoefte aan blikwisselingen? Maak dan gewoon gebruik van de onbevangenheid van nieuwe collega's. Geef ze tijdens de eerste werkdag de opdracht mee, om de eerste twee maanden goed rond te kijken. Laat ze vooral notitie maken van wat er verbeterd kan worden. Vraag ze na die periode uitvoerig door over hun bevindingen. U zult zien, dat levert vaak de meest verrassende inzichten op!

 

 

* Bart Stofberg, Iedereen kan Innoveren.