'Luister vooral goed naar de klant'

 

Vraagstuk

In goed overleg met de opdrachtgever kan het standaard trainingsprogramma afgestemd worden op een bepaald vraagstuk. Aan de hand van een intakegesprek kan het vraagstuk vervolgens in een organisatorische context worden geplaatst, waarbij rekening kan worden gehouden met de cultuur van de organisatie, de soort branche, en het opleidingsniveau van de deelnemers. Uiteraard worden zowel de inhoudelijke als procesmatige componenten van het training zo goed mogelijk op de problematiek afgestemd. Verder zullen net als bij alle andere trainingen de deelnemers zoveel mogelijk betrokken worden bij het creatieve proces en volop ruimte krijgen om hun eigen creativiteit aan te spreken.

 

Tenslotte is het zaak om de oplossingen die worden aangedragen ook te borgen. De ingezette verandering moet beklijven en bijdragen tot een nieuwe ‘standaard' van werken. Hoe zorgen we ervoor dat medewerkers meer betrokken worden bij hun werkzaamheden? Hoe zorgen we er verder voor dat de ideeënstroom een permanent karakter krijgt? Om de verankering van de nieuwe werkwijze tot een succes te maken kunnen er verschillende effectieve methodes worden ingezet.

 

 

Doel van de training

Verder is van belang wat u met de te volgen training voorstaat. Wilt u allleen kennismaken met een aantal technieken en concepten? Of wilt u de training en begeleiding inzetten, om een duurzame verandering tot stand te brengen? In het laatste geval zult u meer profijt hebben van een langdurig traject, waarbij de voedingsbodem kan worden gelegd voor een wezenlijke verbetering van uw organisatie.