'If the only tool you have is a hammer, then you tend to see every problem as a nail' 

A. Maslow

 

Basistraining creatieve denktechnieken

Om ons staande te houden in het dagelijks leven maken we gebruik van verschillende mentale filters. Hierdoor hoeven we niet steeds opnieuw het gehele leerproces te doorlopen als we onze tanden poetsen of auto gaan rijden. Maar deze filters zitten ons danig in de weg als we op een creatieve manier een probleem willen aanpakken. Daarom worden tijdens de basistraining deelnemers onder meer geconfronteerd met hun eigen denkkaders. Pas wanneer men ervaart door welk kader men naar de werkelijkheid kijkt is het mogelijk er bewust buiten te stappen. Dit vermogen om eruit te stappen schept veel ruimte voor creativiteit en nieuwe ideeën.

 

          Resultaten basistraining:

  1. Bewust worden van eigen denkkaders en vooronderstellingen
  2. Verschillende onderdelen in het creatieve proces weten te onderscheiden
  3. Het verwerven van creatieve basisvaardigheden
  4. Enige creatieve denktechnieken kennen

 

Vervolgtraining creatieve denktechnieken

Tijdens de vervolgtraining wordt nader ingegaan op een aantal specifieke denktechnieken. Door middel van casuïstiek leren deelnemers deze technieken toe te passen, waarbij het belang voor de proces- en productverbetering uitgebreid aan de orde komt. Verder wordt aandacht besteed aan de vraag hoe op organisatorisch niveau de creativiteit kan worden bevorderd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een aantal krachtige concepten, waardoor men meer inzicht krijgt op welke manier de ideeënstroom gestimuleerd kan worden.

 

          Resultaten vervolgtraining:

  1. Kunnen opstellen van een relevante probleemanalyse
  2. Kunnen toepassen van verschillende creatieve denktechnieken in verschillende contexten
  3. Weten op welke wijze de transformatie van bestaande kennis naar 

            ideeën binnen de eigen organisatie kan worden versneld

        4. Weten hoe je op individueel en organisatorisch niveau de creativiteit  

    binnen de organisatie doelgericht kunt maken en daarmee een flinke

            impuls kunt geven aan de innovatiekracht!