De 80/20 regel is actueler dan ooit!

 

Zo'n 80 procent van de Nederlandse bevolking staat achter de maatregelen, die onze regering neemt tijdens de coronapandemie. De andere 20 procent trekt zich er weinig van aan, en weet zo'n tachtig procent van de aandacht naar zich toe te trekken. En ook voor de verdeling van het vermogen in ons land gaat die 80/20 regel op. Zo'n 20 procent van onze meest gefortuneerde landgenoten heeft namelijk de beschikking over 80 procent van het totale vermogen.

 

De Italiaanse econoom Vilfredo Pareto doet aan het begin van de twintigste eeuw een aantal belangrijke ontdekkingen. Het blijkt dat 20 procent van het zaaigoed verantwoordelijk is voor 80 procent van de bonenoogst in zijn moestuintje. En ook op een heel ander vlak blijkt die regel op te gaan. In die tijd is namelijk 80 procent van al het land in handen van 20 procent van de bevolking. In een later stadium ontdekt men dat dit Pareto-principe op tal van andere zaken van toepassing is.

twintig

'Be more 80/20' is een gevleugelde uitspraak bij een aantal gerenommeerde adviesbureaus, waarbij men zich laat inspireren door het Pareto-principe. Dat betekent in de praktijk dat je goed in staat moet zijn om meteen het kaf van het koren te scheiden. In een vroeg stadium moet een grondige analyse worden gemaakt van het complexe probleem, waar veel factoren een rol bij kunnen spelen, en waar de klant mee worstelt. Het is daarbij zaak om meteen de 'vital few' boven water te krijgen, die voor het grootste deel van de resultaten verantwoordelijk zijn, en de overige 80 procent links te laten liggen.

 

'Be more 80/20', zou ook het nieuwe adagium moeten zijn, voor organisaties die nog te weinig een beroep doen op de creativiteit van haar medewerkers. Bij bedrijven die gebruik maken van een professioneel ideeënsysteem, is de werkvloer inmiddels voor 80 procent verantwoordelijk voor de ingebrachte oplossingen. En die zijn gemiddeld ook nog eens creatiever en vernieuwender, dan die van de centrale afdelingen, die zo'n 20 procent voor hun rekening nemen.

 

Het beste jongetje van de klas is het Braziliaanse bedrijf Brasilata, waar deze variant op de '80/20'-regel' al jarenlang met veel succes ten uitvoer wordt gebracht. Werknemers worden daar als 'inventors' aangesteld en opgeleid, en zijn ieder verantwoordelijk voor zo'n 150 ingebrachte ideeën per jaar, waarvan ongeveer 90 procent wordt geïmplementeerd. En dat ieder jaar opnieuw!

 

'Wie zaait zal oogsten', is een bekende Nederlandse uitdrukking. De kunst is, om met relatief weinig zaaigoed, veel te oogsten. Tot dat inzicht kwam Pareto al ruim een eeuw geleden in zijn moestuintje! 

 

 

* Het volledige artikel kunt u onder dezelfde titel nalezen op managementsite.nl