'Context bepaalt gedrag'context

In bovenstaande afbeelding zijn de binnnenste cirkels even groot. Maar de rechter cirkel lijkt veel groter dan de linker, omdat deze in een andere context is geplaatst. De grootte van de omringende cirkels bepalen mede hoe we de middelste waarnemen.


Context bepaalt niet alleen onze perceptie, maar ook in belangrijke mate ons gedrag. Wie het rijgedrag in een woonerf wil beïnvloeden kan verschillende maatregelen nemen. We kunnen bijvoorbeeld verkeersborden plaatsen, maar verkeersdrempels zullen meer effect hebben op ons rijgedrag. Of wat dacht u van verspreid staande bloembakken?

 

De bekende gedragsonderzoeker en auteur Ben Tiggelaar, noemt gedragsaanpassing de grootste horde die we bij een verandering moeten nemen. Daarom is het ook zo moeilijk om nieuwe processen door te voeren. Ongeveer 70% hiervan is gedoemd te mislukken. En van een ingezette cultuurverandering haalt 81% de beoogde doelen niet.

 

Neem nou het 'handen-wassen-protocol' in een ziekenhuis. Uit onderzoek komt naar voren dat zo'n 80% van het verplegend personeel zich niet aan de voorschriften houdt. Met alle gevolgen van dien. Mede hierdoor vinden er in Nederlandse ziekenhuizen zo'n 100.000 infecties per jaar plaats!

 

Veel tijd is geïnvesteerd om hierin verandering te brengen. Maar tot nu toe met weinig resultaat. Toch is hier op een eenvoudige manier een mouw aan te passen. Gewoon een kwestie van de juiste context. 

 

Voor meer informatie kunt u het volgende artikel raadplegen:

 

https://www.managementsite.nl/succesvol-toepassen-lean