Reken af met hardnekkige veronderstellingen!

 

mulBekijk het bovenstaande afbeelding goed. Welke van de lijnstukken is langer? De bovenste of de onderste? Op het eerste gezicht veronderstellen we dat de eerste langer is dan de tweede. Maar wie beide lijnstukken opmeet komt al snel tot de conclusie dat ze even lang zijn!

 

Veronderstellingen zijn vaak hardnekkig, en zorgen ervoor dat ons beeld van de werkelijkheid vertekend wordt. Eeuwenlang dacht men in Europa dat de aarde het middelpunt van het heelal was, en dat de zon en sterren om onze planeet draaiden. Mede door het onderzoek van Copernicus, en de uitvinding van de telescoop, werd vastgesteld dat we het helemaal bij het verkeerde eind hadden.

 

Ook in het bedrijfsleven hebben we vaak met hardnekkige aannames te maken, waardoor we het zicht op de werkelijkheid belemmerd wordt. De volgende casus illustreert dat goed. Een pas afgestudeerde Amerikaanse ingenieur krijgt de opdracht om het vervoer van auto's over het spoor efficiënter te maken. Zijn voorstel is om de vierwielers voortaan driehoog, in plaats van tweehoog te vervoeren. Dat voorstel wordt resoluut door het management afgewezen. Onderweg zouden er te veel hindernissen zijn, in de vorm van te lage bruggen en tunnels. Hij besluit daarom een onderzoek in te stellen. Uitkomst: maar twee op de meer dan duizend bruggen en tunnels waar gebruik van wordt gemaakt blijken te laag te zijn. Resultaat: een flinke besparing op de transportkosten.

 

In het nieuwe jaar voorgoed afrekenen met aannames? Neem een voorbeeld aan Henry Ford. De uitvinder van de lopende band moest weinig hebben van sollicitatiegesprekken. Hij nodigde daarom kandidaten voor directiefuncties uit voor een diner. Tijdens het opdienen van de soep gaf hij zijn ogen altijd goed de kost. Als de kandidaat zonder te proeven, zout in de soep deed werd hij niet aangenomen. Ford wilde niet samenwerken met managers, die veronderstelden dat de soep niet smaakvol zou zijn, zonder deze aanname eerst te onderzoeken!