Wie piramides bouwt krijgt mummies!

 

De titel van deze nieuwsbrief is een quote van Arko van Brakel. Deze bekende Nederlandse ras-ondernemer propageert al jarenlang, dat we af moeten van de sterke hiërarchie en top-down aansturing in sommige organisaties. De scheiding tussen denken en doen, is de dood in de pot voor creativiteit en innovatie. 

 

Bij de bandenfabrikant Michelin hebben ze soortgelijke ervaringen opgedaan. Als vanouds kiest men daar voor een sterk controlegerichte aanpak, waarbij van bovenaf wordt beslist hoe de eerstelijnsmedewerkers precies hun werk moeten doen. Acht jaar geleden is de Franse multinational echter een andere weg in geslagen. De autonomie van de werkvloer is drastisch vergroot, waarbij een groot beroep gedaan wordt op medewerkers, om problemen op te lossen. Sindsdien is er een half miljard dollar per jaar aan productieverbeteringen gerealiseerd!

 

piramide

 

De quote van van Arkel is als geen ander van toepassing op Brasilata, een producent van blikverpakkingen in Brazilië. Net als bij veel andere bedrijven was bij dit bedrijf sprake van een sterke hiërarchie, waarbij innovaties nauwelijks van de grond kwamen.

 

Twintig jaar geleden besluit men het roer om te gooien en flink te investeren in het ideeënmanagement. Nu zijn van de 1.000 werknemers, veertig man fulltime in de weer om de ideeënstroom van de werkvloer te faciliteren. En dat werpt zijn vruchten af. Tegenwoordig worden per werknemer per jaar zo'n 150 ideeën ingebracht, waarvan 90 procent wordt geïmplementeerd. En dat ieder jaar opnieuw! Dankzij de autonomie van de werkvloer is dit bedrijf tegenwoordig een van de meest innovatieve concerns van Zuid-Amerika.

 

Uit wereldwijd onderzoek komt naar voren, dat 20 geïmplementeerde ideeën per werknemer per jaar, gemiddeld zo'n 4.000 euro aan besparingen opleveren. Op grond van voorgaande cijfers is nu makkelijk na te gaan wat dit voor de Brazilianen oplevert.

 

Carnaval vieren kunnen ze in Brazilië als geen ander. Maar ze weten daar ook hoe je niet alleen de voetjes, maar ook de hoofden flink in beweging kunt zetten. Daar kunnen veel organisaties in ons land nog een voorbeeld aan nemen!