Word een echte Lean manager! 

 

Al decennia lang probeert men in het Westen het 'TPS'-systeem van Toyota te kopiëren, waarvan de lean-filosofie een belangrijk onderdeel uitmaakt. In eerste instantie door de automotive, en later ook in tal van andere bedrijfstakken.

 

Zelfs in Nederlandse ziekenhuizen timmert men flink aan de weg. Men zet daar heel wat menskracht in om de kosten te drukken, de verspilling tegen te gaan, en de doorlooptijden te verkorten. We kennen tegenwoordig zelfs 'lean-specialisten'. Dat zijn speciaal opgeleide medici, die de werkprocessen in het ziekenhuis proberen te optimaliseren.

leanDe verwachtingen zijn altijd hoog gespannen als het om lean gaat. Echter de resultaten vallen vaak tegen. Dat is niet alleen symptomatisch voor veel lean-projecten in de zorg. Uit onderzoek komt naar voren, dat met de invoering van lean, lang niet altijd de beoogde doelstellingen worden behaald.

 

Gelukkig weten ze bij verschillende organisaties wel waar het bij lean om gaat. Daar weet men op korte termijn de toegevoegde waarde voor de klant te verbeteren, en de verspilling terug te dringen. Hoe ze dat doen? Gewoon een kwestie van het juiste medicijn toedienen! 

 

Wilt u ook weten hoe je lean op een effectieve manier kunt toepassen? Met een relatief kleine investering, een grote verbetering tot stand brengen? Bestel dan het boek 'Makkelijk Verdiend' en lees hoe je een echte lean manager wordt:

 

https://www.businezz.nl/product/100-8115_Makkelijk-verdiend