Laat de zandloper het werk doen!


Op maandagochtend riep de directeur van een Italiaans chemieconcern het voltallige MT bij elkaar. In zijn hand had hij een zandloper. 'Hoe kan het zand veel sneller de zandloper doorlopen?', vroeg hij aan zijn toehoorders. Binnen een kort tijdsbestek had men verschillende antwoorden op papier staan. 


Toen liep de CEO naar een flipover. 'Nu moeten jullie eens goed opletten wat ik ga tekenen', riep de man van middelbare leeftijd. Met een marker werd een grote zandloper op papier getekend. In het bovenste deel schreef de manager het woord Kennis en in het onderste deel het woord Ideeën. 


Vervolgens werden er tweetallen gevormd, en kreeg men de hele ochtend de tijd om onder meer op de volgende vraag antwoord te geven:


Hoe kunnen we de omzetting van Kennis naar Ideeën versnellen? 


De 'Zandlopermetafoor' bleek achteraf een geweldige brainbooster. Als gevolg hiervan kwam de ideeënstroom pas goed op gang. In amper 3 uur tijd werd er een flinke impuls gegeven aan het innovatievermogen van de onderneming.

 

Metaforen zijn een uiterst effectief hulpmiddel om een ander licht te werpen op een bepaald probleem. Ze stellen ons in staat tijdelijk afstand te nemen van onze normale denkwijze en het groter geheel te doorzien. De sleutel tot metaforisch denken berust op overeenkomst. In feite is een groot deel van onze denkwijze hierop gebaseerd.