Creative paradox: managing creativity requires a tolerance for ambiguity and a love for the unexpected

 

De volgende uitgangspunten zijn bij WakeUp-YourMind van belang om tot een meer creatieve organisatie te komen:

 

    Zelfvernieuwing is een absolute noodzaak voor organisatievernieuwing

    Wie zich bewust is van zijn eigen creatieve potentie zal ook meer zicht hebben

    op de noodzakelijke organisatorische veranderingen en daar beter sturing aan

    weten te geven.

   

    Ideeën moeten met dezelfde toewijding gemanaged worden als    

    bijvoorbeeld de kosten, de productie en kwaliteit

    Tegen de achtergrond van globalisering en de opkomende concurrentie uit  lage

    lonen landen is het verhogen van efficiency niet langer voldoende. De

    boodschap is:

 

    Innovation beats efficiency. Des te meer de noodzaak om het het ideeën

    management hoog op de agenda te zetten.

 

    Bij het vrijmaken van het creatieve potentieel binnen een organisatie   

    moeten zoveel mogelijk afdelingen betrokken worden

    De opvatting dat al het denkwerk aan het management en R & D moet worden

    overgelaten is achterhaald. Steeds meer innovatieve organisaties weten vooral 

    het creatief potentieel van mensen op de werkvloer aan te boren!