De benadering van WakeUp-YourMind is erop gericht om deelnemers in beweging te krijgen door ze te confronteren met hun eigen denkwijze en gedrag. De deelnemers wordt als het ware een spiegel voor gehouden, waarbij men zich bewust wordt van de eigen denkkaders en gedragspatronen. Door middel van de opgedane vaardigheden en aangeleerde kennis tijdens de training wordt een aanzet gegeven tot attitudeverandering.

 

Op grond van het voorgaande zijn de volgende visie en missie ontstaan:

 

Visie: 'Wij krijgen mensen in beweging'

 

Missie: 'Door ervaringsgerichte leermethodes deelnemers aanzetten tot 

            creatief denken en handelen'